Home | Contact | Link


บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด.

15/25 หมู่.5 ถ.ราชพฤกษ์,
ต. บางรักน้อย, อ. เมืองนนทบุรี,
จ. นนทบุรี 11000

โทร: +66 (0) 2194 8738-9
แฟกซ์ : +66 (0) 2003 2215

อีเมล: info@mit-thailand.com

PRODUCTS => EMKO => Automatic Gen-Set Controllers with Transfer Switching
EMKO คือผู้ผลิตชุดควบคุมสวิทช์ถ่ายโอนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีคุณภาพ จากประเทศตุรกี โดยมีรุ่นต่างๆให้เลือกใช้งานมากมาย ตั้งแต่รุ่นประหยัดไปจนถึงรุ่นที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถส่งข้อความสำคัญผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
Automatic Gen-Set Controllers with Transfer Switching with LED Display : EAOM-9F
 • สามารถควบคุมการทำงานผ่าน RS-232 หรือ โมเด็มได้,
 • ควบคุมการทำงานสวิทช์ทรานเฟอร์อัตโนมัติและควบคุมเครื่องยนต์,
 • สามารถวัดและแสดงแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสด้านเมน (การไฟฟ้า)และ 1 เฟสด้านเครื่่องกำเนิดไฟฟ้า,
 • มีหน้าคอนแทคเอาท์พุทสำหรับด้านเมน (การไฟฟ้า)และด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,
 • สามารถตั้งอินพุทได้ 2 อินพุทและเอาท์พุทได้ 1 เอาท์พุท,
 • สามารถดูความเร็วของเครื่องยนต์จากแรงดันของเครื่องกำเนิดหรือตัวจับแม่เหล็กได้,
 • สามารถเลือกหยุดและโซลินอยด์ของน้ำมันได้,
 • เตือนระยะเวลาการบำรุงรักษา (รายชั่วโมง),
 • สามารถสั่งอุ่นเครื่องยนต์ได้,
 • มีโหมด OFF, Manual, Auto และ Test,
 • หน้าคอนแทคเป็นทรานซิสเตอร์,
 • ขนาด144x204 มม,
Automatic Gen-Set Controllers with Transfer Switching with LED Display : EAOM-9
 • ควบคุมการทำงานสวิทช์ทรานเฟอร์อัตโนมัติและควบคุมเครื่องยนต์,
 • สามารถวัดและแสดงแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสด้านเมน (การไฟฟ้า)และ 1 เฟสด้านเครื่่องกำเนิดไฟฟ้า,
 • มีหน้าคอนแทคเอาท์พุทสำหรับด้านเมน (การไฟฟ้า)และด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,
 • สามารถตั้งอินพุทได้ 2 อินพุทและเอาท์พุทได้ 1 เอาท์พุท,
 • สามารถดูความเร็วของเครื่องยนต์จากแรงดันของเครื่องกำเนิดหรือตัวจับแม่เหล็กได้,
 • สามารถเลือกหยุดและโซลินอยด์ของน้ำมันได้,
 • เตือนระยะเวลาการบำรุงรักษา (รายชั่วโมง),
 • สามารถสั่งอุ่นเครื่องยนต์ได้,
 • มีโหมด OFF, Manual, Auto และ Test,
 • หน้าคอนแทคเป็นรีเลย์,
 • ขนาด 96x96 มม,
Authorized Distributor
© 2009 Maximize Integrated Technology Co.,Ltd. All rights reserved.
Best viewed using the FREE browsers with Java enabled Microsoft IE 7.0 or Firefox 3.