Home | Contact | Link


บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด.

15/25 หมู่.5 ถ.ราชพฤกษ์,
ต. บางรักน้อย, อ. เมืองนนทบุรี,
จ. นนทบุรี 11000

โทร: +66 (0) 2194 8738-9
แฟกซ์ : +66 (0) 2003 2215

อีเมล: info@mit-thailand.com

PRODUCTS => EMKO => Automatic Transfer Switch
EMKO คือผู้ผลิตชุดควบคุมสวิทช์ถ่ายโอนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีคุณภาพ จากประเทศตุรกี โดยมีรุ่นต่างๆให้เลือกใช้งานมากมาย ตั้งแต่รุ่นประหยัดไปจนถึงรุ่นที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถส่งข้อความสำคัญผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
Authorized Distributor
© 2009 Maximize Integrated Technology Co.,Ltd. All rights reserved.
Best viewed using the FREE browsers with Java enabled Microsoft IE 7.0 or Firefox 3.