Home | Contact | Link


บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด.

15/25 หมู่.5 ถ.ราชพฤกษ์,
ต. บางรักน้อย, อ. เมืองนนทบุรี,
จ. นนทบุรี 11000

โทร: +66 (0) 2194 8738-9
แฟกซ์ : +66 (0) 2003 2215

อีเมล: info@mit-thailand.com

PRODUCTS => EMKO => Enhanced Automatic Gen-Set Controllers with Transfer Switching
EMKO คือผู้ผลิตชุดควบคุมสวิทช์ถ่ายโอนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีคุณภาพ จากประเทศตุรกี โดยมีรุ่นต่างๆให้เลือกใช้งานมากมาย ตั้งแต่รุ่นประหยัดไปจนถึงรุ่นที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถส่งข้อความสำคัญผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
Enhanced Automatic Gen-Set Controllers with Transfer Switching with LCD Display ; EAOM-210.FL
 • สามารถรีโมทเพื่อควบคุมการทำงานผ่าน RS-232 Modbus หรือโมเด็ม,
 • มีการป้องกันการติดต่อสื่อสาร, การเข้ารหัส,
 • ควบคุมถ่ายโอนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัตและควบคุมเครื่องยนต์,
 • เก็บข้อมูลเหตุการณ์ฟังก์ชั่นการใช้งานและการเตือนได้ 32 เหตุการณ์,
 • สามารถวัดค่าระบบไฟฟ้าได้สมบูรณ์แบบ เช่น วัดค่ากำลังไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ,
 • วัดค่าแรงดันไฟฟ้าด้านการไฟฟ้าได้ 3 เฟสและด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ 3 เฟส,
 • สามารถกระแสโหลดได้ 3 เฟสและกระแสในสายดินได้,
 • เปิด-ปิดหน้าคอนแทคทางด้านการไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,
 • สามารถตั้งค่า Configurable ได้ 6 inputs และ 4 outputs,
 • มีออฟชั่นในการตั้งค่า configurable ได 8 inputs และ 8 outputs ในกรณ๊ต่อ Expansion I/O Board,
 • สามารถส่งค่าความต้านทานได้ 3 inputsได้แก่ระดับน้ำมัน, อุณหภูมิและระดับ,
 • สามารถรับสัญญาณความเร็วมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือตัวจับแม่เหล็ก,
 • สามารถเลือกให้โซลินอยด์ทำงานหรือหยุดได้,
 • โปรแกรมการทำงานเป็นสัปดาห์,
 • เตือนการบำรุงรักษา (เป็นชั่วโมงการทำงานหรือเดือน),
 • โปรแกรมให้ทดสอบเครื่องยนต์เป็นช่วงเวลา,
 • มีโหมด OFF, Manual, Auto และ Test,
 • วัดค่ากำลังไฟฟ้าเช่น kVA, kW, kVAr, kVAh, kWh, kVArh,
 • เหมาะกับเครื่องกับเครื่องยนต์ Diesel หรือ Gas,
 • ขนาด 144x204 มม,แบบ Flat type

Simple Enhanced Automatic Gen-Set Controllers with Transfer Switching with LCD Display ; EAOM-210.FL.S
 • สามารถรีโมทเพื่อควบคุมการทำงานผ่าน RS-232 Modbus หรือโมเด็ม,
 • มีการป้องกันการติดต่อสื่อสาร, การเข้ารหัส,
 • ควบคุมถ่ายโอนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัตและควบคุมเครื่องยนต์,
 • เก็บข้อมูลเหตุการณ์ฟังก์ชั่นการใช้งานและการเตือนได้ 32 เหตุการณ์,
 • สามารถวัดค่าระบบไฟฟ้าได้สมบูรณ์แบบ เช่น วัดค่ากำลังไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ,
 • วัดค่าแรงดันไฟฟ้าด้านการไฟฟ้าได้ 3 เฟสและด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ 3 เฟส,
 • สามารถกระแสโหลดได้ 3 เฟสได้,
 • เปิด-ปิดหน้าคอนแทคทางด้านการไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,
 • สามารถตั้งค่า Configurable ได้ 6 inputs และ 2 outputs,
 • มีออฟชั่นในการตั้งค่า configurable ได 8 inputs และ 8 outputs ในกรณ๊ต่อ Expansion I/O Board,
 • สามารถส่งค่าความต้านทานได้ 3 inputsได้แก่ระดับน้ำมัน, อุณหภูมิและระดับ,
 • สามารถรับสัญญาณความเร็วมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือตัวจับแม่เหล็ก,
 • สามารถเลือกให้โซลินอยด์ทำงานหรือหยุดได้,
 • โปรแกรมการทำงานเป็นสัปดาหา์,
 • เตือนการบำรุงรักษา (เป็นชั่วโมงการทำงานหรือเดือน),
 • โปรแกรมให้ทดสอบเครื่องยนต์เป็นช่วงเวลา,
 • มีโหมด OFF, Manual, Auto และ Test,
 • วัดค่ากำลังไฟฟ้าเช่น kVA, kW, kVAr, kVAh, kWh, kVArh,
 • เหมาะกับเครื่องกับเครื่องยนต์ Diesel หรือ Gas,
 • ขนาด 144x204 มม,แบบ Flat type

Enhanced Automatic Gen-Set Controllers with Transfer Switching with LED Display ; EAOM-210.FD
 • สามารถรีโมทเพื่อควบคุมการทำงานผ่าน RS-232 Modbus หรือโมเด็ม,
 • มีการป้องกันการติดต่อสื่อสาร, การเข้ารหัส,
 • ควบคุมถ่ายโอนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัตและควบคุมเครื่องยนต์,
 • เก็บข้อมูลเหตุการณ์ฟังก์ชั่นการใช้งานและการเตือนได้ 50 เหตุการณ์,
 • สามารถวัดค่าระบบไฟฟ้าได้สมบูรณ์แบบ เช่น วัดค่ากำลังไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ,
 • วัดค่าแรงดันไฟฟ้าด้านการไฟฟ้าได้ 3 เฟสและด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ 3 เฟส,
 • สามารถกระแสโหลดได้ 3 เฟสและกระแสในสายดินได้,
 • เปิด-ปิดหน้าคอนแทคทางด้านการไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,
 • สามารถตั้งค่า Configurable ได้ 6 inputs และ 4 outputs,
 • สามารถส่งค่าความต้านทานได้ 3 inputsได้แก่ระดับน้ำมัน, อุณหภูมิและระดับ,
 • สามารถรับสัญญาณความเร็วมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือตัวจับแม่เหล็ก,
 • สามารถเลือกให้โซลินอยด์ทำงานหรือหยุดได้,
 • เตือนการบำรุงรักษา (เป็นชั่วโมงการทำงานหรือเดือน),
 • โปรแกรมให้ทดสอบเครื่องยนต์เป็นช่วงเวลา,
 • มีโหมด OFF, Manual, Auto และ Test,
 • วัดค่ากำลังไฟฟ้าเช่น kVA, kW, kVAr, kVAh, kWh, kVArh,
 • เหมาะกับเครื่องกับเครื่องยนต์ Diesel หรือ Gas,
 • ขนาด 144x204 มม,แบบ Flat type

Simple Enhanced Automatic Gen-Set Controllers with Transfer Switching with LED Display ; EAOM-210.FD.S
 • สามารถรีโมทเพื่อควบคุมการทำงานผ่าน RS-232 Modbus หรือโมเด็ม,
 • มีการป้องกันการติดต่อสื่อสาร, การเข้ารหัส,
 • ควบคุมถ่ายโอนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัตและควบคุมเครื่องยนต์,
 • เก็บข้อมูลเหตุการณ์ฟังก์ชั่นการใช้งานและการเตือนได้ 50 เหตุการณ์,
 • สามารถวัดค่าระบบไฟฟ้าได้สมบูรณ์แบบ เช่น วัดค่ากำลังไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ,
 • วัดค่าแรงดันไฟฟ้าด้านการไฟฟ้าได้ 3 เฟสและด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ 3 เฟส,
 • สามารถกระแสโหลดได้ 3 เฟสได้,
 • เปิด-ปิดหน้าคอนแทคทางด้านการไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,
 • สามารถตั้งค่า Configurable ได้ 6 inputs และ 2 outputs,
 • สามารถส่งค่าความต้านทานได้ 3 inputsได้แก่ระดับน้ำมัน, อุณหภูมิและระดับ,
 • สามารถรับสัญญาณความเร็วมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือตัวจับแม่เหล็ก,
 • สามารถเลือกให้โซลินอยด์ทำงานหรือหยุดได้,
 • เตือนการบำรุงรักษา (เป็นชั่วโมงการทำงานหรือเดือน),
 • โปรแกรมให้ทดสอบเครื่องยนต์เป็นช่วงเวลา,
 • มีโหมด OFF, Manual, Auto และ Test,
 • วัดค่ากำลังไฟฟ้าเช่น kVA, kW, kVAr, kVAh, kWh, kVArh,
 • เหมาะกับเครื่องกับเครื่องยนต์ Diesel หรือ Gas,
 • ขนาด 144x204 มม,แบบ Flat type

Authorized Distributor
© 2009 Maximize Integrated Technology Co.,Ltd. All rights reserved.
Best viewed using the FREE browsers with Java enabled Microsoft IE 7.0 or Firefox 3.