Home | Contact | Link


บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด.

15/25 หมู่.5 ถ.ราชพฤกษ์,
ต. บางรักน้อย, อ. เมืองนนทบุรี,
จ. นนทบุรี 11000

โทร: +66 (0) 2194 8738-9
แฟกซ์ : +66 (0) 2003 2215

อีเมล: info@mit-thailand.com

ระบบไฟฟ้าสำรอง

เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ต่อเนื่องนั้น สำหรับอุตสาหกรรม,อาคารสูง, โรงพยาบาล, ระบบสื่อสารและโทรคมนาน ฯลฯ มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงเครื่องจักร ต้องการการทำงานที่ต่อเนื่อง และนอกจากนั้นระบบส่งหรือระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งอุปกรณ์ในระบบก็เสื่อมสภาพไปตามการใช้งานที่ใช้งานมายาวนาน ดังนั้นความเสี่ยงในเรื่องความต่อเนื่องของระบบไฟฟ้า ที่เกิดจากอุปกรณ์ในระบบส่งจำหน่ายไฟฟ้าเกิดขัดข้อง หรือระบบไฟฟ้าเกิดล่ม สามารถเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้สาเหตุของการเกิดไฟฟ้าดับยังมีอีกหลายกรณี เช่น เกิดจากภัยธรรมชาติ, เกิดจากกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ, การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจัดการกับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อมิให้ การดำเนินกิจการหรือกระบวนการผลิตสินค้าไม่หยุดชะงักเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องมีปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ มีความเชื่อถือได้ และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ แต่ก็จะต้องใช้เงินลงทุนสูง
ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่ากิจการของตนเอง จำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้าที่มีระดับความมั่นคงเพียงใด และกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าใดบ้างที่เป็นกิจกรรมที่สำคัญและไม่สามารถหยุดกระบวนการทำงานเป็นระยะเวลานานได้ The National Fire Protection Association (NFPA) ได้แบ่งระดับของความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ตามความสำคัญของภาระไฟฟ้าออกเป็น 4 ระดับ คือ

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิต เช่น ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ เป็นต้น

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อป้องกันความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม เช่น ระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูลหลัก ศูนย์จัดเก็บข้อมูลของธนาคาร ระบบไฟฟ้าของห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล เป็นต้น

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ หยุดชะงัก เช่น การผลิตส่วนประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอาหาร การผลิตทางเคมี การกลั่นน้ำมัน เป็นต้น

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อป้องกันกระบวนการทำงานมิให้เกิดการหยุดชะงักจนทำให้ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเกิดความเสียหายได้ เช่น ระบบหล่อเย็น ระบบหล่อลื่น เป็นต้น
ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม การทำงานเหล่านี้จำเป็นต้องมีชุดสวิทช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติจากแหล่งจ่ายไฟปกติไปยังอีกแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer Switch (ATS) โดยจะทำงานอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้าขาดหาย ไป ซึ่งมีหลากหลายแบบ และรุ่นให้เลือกใช้งาน
Authorized Distributor
© 2009 Maximize Integrated Technology Co.,Ltd. All rights reserved.
Best viewed using the FREE browsers with Java enabled Microsoft IE 7.0 or Firefox 3.