Home | Contact | Link


บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด.

15/25 หมู่.5 ถ.ราชพฤกษ์,
ต. บางรักน้อย, อ. เมืองนนทบุรี,
จ. นนทบุรี 11000

โทร: +66 (0) 2194 8738-9
แฟกซ์ : +66 (0) 2003 2215

อีเมล: info@mit-thailand.com

เราภูมิใจเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และครอบคลุมทุกการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ใช้งานในโรงงาน, ผู้ผลิตตู้ไฟฟ้า และ ตู้คอนโทรล, ผู้ผลิตเครื่องจักร เป็นต้น. สามารถดูรายละเอียดได้ตามแบรนด์ต่างๆได้ดังข้อมูลข้างล่างนี้
Authorized Distributor
© 2009 Maximize Integrated Technology Co.,Ltd. All rights reserved.
Best viewed using the FREE browsers with Java enabled Microsoft IE 7.0 or Firefox 3.